1986 Train of thought
1989 Metal skin of the lunar module
1989 Propeller
1989 Walking trees
1990 Alles leidt ons om de tuin
1990 Bye to the blackness of the orbit
1990 Great-circle navigation
1990 Vielleicht reicht man nicht aus
1990 Voet in het zwart
1991 Rein van roem
1992 Feniks schommelend in de blauwe hemelzaal
1992 Verborgen haas
1992 Zeus ergerde zich, toen hij de lichtende gloed van het vuur zag
1993 Berg met witte voeten
1995 Vannacht vallen wij van de wereld
1996 IJsbloem en krabnevel als bijen op land
1996 Levende meteoren verloor een ster
1996 Voor de verre prinses
2001 Doorwaadbare plaats
2001 Op grote afstand boven mijn onderaards vertrek
2001 Planten geven plaatsen geen namen
2001 Verborgen gezicht van de maan
2003 Klein leek de dansvloer
2003 Représentant de la lune levante
2004 Hier is de wereld niets dan waaiend schuim
2004 I can see for miles
2004 Mystére du code Pi
2004 Rijkdom van het onvoltooide
2004 Worship of the Magi
2005 Gorgone's sisters
2005 Beeknimfen
2005 Verre maankraters hoorbaar
2006 N123 (Zwarte oase)
2006 N124 (Rad van licht)
2006 N125 (Drie bewegingswetten van Kepler)
2006 N126 (Waterwolf van onweer wankel)
2006 N127 (Zichtbare gedachten van een berggod)
2007 N128 (Krakatau)
2007 N129 (Dame met houtachtige familie)
2007 N130 (Ochtendvlucht)
2007 N131 (Slangendrager stil als een komeet)
2008 N132 (Emo en Tsjip)
2008 N133 (De parel)
2008 N134 (Polsslagen tussen wilde dieren)
2008 N135 (Vogelvluchtkaart)
2008 N136 (Ik kwam van een planeet die te pletter gevallen is in de bergen)
2009 N137 (Elk zijn dorst)
2009 N138 (Il uccello)
2009 N139 (Water welk nooit over zijn lippen stroomt)
2009 N140 (Link Wray, portret)
2009 N141 (Herten treffen een olifant)
2009 N142 (Fantasy is a toy)
2009 N143 (Vleugels van was)
2009 N144 (Geschubde staarten)
2009 N145 (Spirit of things)
2009 N146 (Verborgen vertrek)
2010 N147 (Because it's there)
2010 N148 (Wat deze wereld in hemelsnaam deed tollen)
2010 N149 (High Sheriff Blues)
2010 N150 (Schip Ahoy)
2010 N151 (Evolutieconcept)
2010 N152 (Een ster giet tussen oren tover uit)
2010 N153 (Huckleberry Blues)
2010 N154 (Verlangen voort te zeilen)
2010 N155 (Find me in Paris)
2011 N156 (Utopische reis naar Eratosthenes)
2011 N157 (Gebogen baan)
2011 N158 (Lynx)
2011 N159 (Nephilim)
2011 N160 (Weekdieren groter dan mammoetrompen)
2011 N161 (Omdat ik leeuw heet)
2011 N162 (Paarden van Achilles)
2011 N163 (A milestone to Lilliput)
2011 N164 (Charley Patton formulating a hypothesis)
2011 N165 (Globule)
2011 N166 (Kapseizende windstreken)
2012 N167 (Verborgen gezicht van de zon)
2012 N168 (Tegenreisgeest)
2012 N169 (Spelende Nereïde)
2012 N170 (De mandril)
2012 N171 (Circle's far side)
2012 N172 (De belofte)
2012 N173 (Harpij)
2012 N174 (Bucephalas, Alexander)
2012 N175 (Running night)
2012 N176 (Confusing circular complexity)
2012 N177 (Eyes have to travel)
2012 N178 (Magelhaense wolken)
2012 N179 (Vluchtende woudreus)
2012 N180 (Go/No go)
2012 N181 (Orbit and return)
2013 N182 (Victim of love)
2013 N183 (Earthrise)
2013 N184 (Irminsul)
2013 N185 (Take-off, Valentina Teresjkova)
2013 N186 (One of us is wrong)
2013 N187 (Sniff of Odyssey)
2014 N188 (Kleine bergen drijvend)
2014 N189 (Rode doeken verhuld rapier)
2014 N190 (Lyridenregen)
2014 N191U
2014 N192 (Sprong van Pegasus)
2014 N193 (Binnenplaneet)
2014 N194 (Faun and cosmonauts comes up like thunder)
2014 N195 (Always keep one foot in the black)
2014 N196 (Adieu rocketeer)
2014 N197 (Oortwolk)
2014 N198 (Bizon)
2014 N199 (Put some seed in the moon)
2014 N201 (Perseïde)
2015 N202 (Time flows by)
2015 N203U
2015 N204 (Woudkoning)
2015 N205 (Ver maanvoertuig)
2015 N206 (Steenkooldonker)
2015 N207 (Eismitte)
2015 N208 (Leeuwmens)
2015 N209 (Windrose)
2015 N210 (Many-worlds)
2015 N211 (Trump)
2015 N212U
2015 N213 (Moon son)
2015 N214 (Moons of Jupiter)
2015 N215 (Snake, four trees or rock face)
2015 N216 (One foot)
2015 N217 (Mecenas met hermelijn)
2016 N218U
2016 N219U
2016 N220U
2016 N221 (Orpheus)
2016 N222U
2016 N223U
2016 N224U
2016 N225 (Faunenfeest)
2016 N226U
2016 N227 (Zeearm zonder boten)
2016 N228 (Panter)
2016 N229 (Zuidwalvulkaan)
2016 N230U
2016 N231U
2016 N232 (Earthrise, you moved me)
2017 N233 (Gran cavallo)
2017 N234U
2017 N235 (Astronome)
2017 N236 (Sun beneath the sea)
2017 N237 (Poolreiziger)
2017 N238 (Hertenschets van zonnebaan)
2017 N239U
2017 N240 (Perspectieflijnen voor avondmaal)
2018 N241 (Caracciola)
2018 N242 (Mijn benen zijn een zwarte verrekijker)
2018 N243 (Finisterre)