1982 N095 Refusal to Be Reborn in a Meadow with Earth's Gravity
1986 N096 Train of Thoughts
1989 N097 Propeller
1989 N098 Walking Trees
1989 N099 Metal Skin of the Lunar Module
1990 N100 Great-Circle Navigation
1990 N101 Time Found Us
1990 N102 Alles leidt ons om de tuin
1990 N103 Vielleicht reicht man nicht aus
1991 N104 Rein van roem
1992 N105 Jupiter ergerde zich toen hij het vuur zag
1992 N106 Feniks schommelend in hemelzaal
1996 N107 Levende meteoren verloren een ster
1996 N108 Voor de verre prinses
2001 N109 Lof der dromen
2001 N110 Op grote afstand boven mijn onderaards vertrek
2001 N111 Watertors
2003 N112 Forest of Legs
2003 N113 Endless Colomn
2003 N114 Klein leek de dansvloer
2003 N115 Uitzicht met Zandkorrels
2003 N116 Profiel van Dante
2004 N117 'n Ster wat geval Het
2004 N118 Minus Io
2004 N119 Watts from One Charlie
2004 N120 I Can See for Miles
2005 N121 Deerskin as Tailwind
2005 N122 Between Falling Things and Moon
2005 N123 Gorgone's Sisters
2006 N124 Zwarte oase
2006 N125 Rad van licht
2006 N126 Drie bewegingswetten van Kepler
2006 N127 Entre Chien et Loup
2006 N128 Zichtbare gedachten van een berggod
2007 N129 Krakatau
2007 N130 Onverwachte ontmoeting
2007 N131 Ochtendvlucht
2007 N132 Slangendrager stil als een komeet
2008 N133 Geometry of a Spacewalk
2008 N134 De parel
2008 N135 Polsslagen tussen wilde dieren
2008 N136 Vogelvluchtkaart
2008 N137 Ik kwam van een planeet die te pletter gevallen is in de bergen
2009 N138 Darkness before Morning Dew is the Deepest Vane of All
2009 N139 I Flee I Exist
2009 N140 Water welk nooit over zijn lippen stroomt
2009 N141 Link Wray, portret
2009 N142 Herten treffen een olifant
2009 N143 Welke hemel spiegelt zich binnen
2009 N144 Vleugels van Was
2009 N145 Dreamt by Kafka and Dreamt by Poe
2009 N146 Spirit of Things
2009 N147 Verborgen vertrek
2010 N148 Because it's There
2010 N149 Wat deze wereld in hemelsnaam deed tollen
2010 N150 High Sheriff Blues
2010 N151 Schip Ahoy
2010 N152 Schweigen des Waldes
2010 N153 Een ster giet tussen oren tover
2010 N154 Huckleberry Blues
2010 N155 Verlangen voort te zeilen
2010 N156 You Can't See Here Where I'm Come From
2011 N157 Utopische reis naar Eratosthenes
2011 N158 Gebogen baan
2011 N159 Lynx
2011 N160 What Made a Wood Spirit to Be
2011 N161 Weekdieren groter dan mammoetrompen
2011 N162 Omdat ik leeuw heet
2011 N163 Paarden van Achilles
2011 N164 A Milestone to Lilliput
2011 N165 Charley Patton Formulating a Hypothesis
2011 N166 Globule
2011 N167 Kapseizende windstreken
2012 N168 Verborgen gezicht van de zon
2012 N169 Tegenreisgeest
2012 N170 Spelende Nereïde
2012 N171 De mandril
2012 N172 Circle's Far Side
2012 N173 De belofte
2012 N174 Harpij
2012 N175 Eclipsed Moon
2012 N176 Early Hermetic Stone
2012 N177 Confusing Circular Complexity
2012 N178 Eyes Have to Travel
2012 N179 Magelhaense wolken
2012 N180 Vluchtende woudreus
2012 N181 Go or No Go
2012 N182 Orbit and Return
2013 N183 Victim of Love
2013 N184 Earthrise
2013 N185 Irminsul
2013 N186 Wanderung eines Berges auf dem Planeten
2013 N187 One of Us is Wrong
2013 N188 Sniff of Odyssey
2014 N189 Kleine bergen drijvend
2014 N190 Rode doeken verhuld rapier
2014 N191 Lyridenregen
2014 N192 Zeil diep in zijn boezem Verre
2014 N193 Sprong van Pegasus
2014 N194 Seeing the World Less Coincidenly Than it Truly Is
2014 N195 Faun Mimicking Space
2014 N196 Always Keep One Foot in the Black
2014 N197 So Long Moon Wards
2014 N198 Oortwolk
2014 N199 Bizon
2014 N200 Seed in Moon
2014 N201 Perseïde
2015 N202 Time Flows by Vertically
2015 N203 About Ornithologists Written by Birds
2015 N204 Woudkoning
2015 N205 Ver maanvoertuig
2015 N206 Steenkooldonker
2015 N207 Evoë Eismitte
2015 N208 Man-Eaters
2015 N209 Spirits in Woodwind
2015 N210 Many-Worlds
2015 N211 Portrait of the Future President
2015 N212 Oceanic Water Oceanic Air Conversation
2015 N213 Moon Son
2015 N214 Moons of Jupiter
2015 N215 Snake, Four Trees or Rock Face
2015 N216 Zelfportret
2015 N217 Narcissus Fountain
2016 N218 Fog Glows in the Dark
2016 N219 Weather Prophet
2016 N220 Pico Humboldt, Pico Bonpland
2016 N221 Wolkbreuk
2016 N222 Minotaur
2016 N223 De Luchtreis
2016 N224 Vallen van de wereld
2016 N225 Faunenfeest
2016 N226 There Is Naught that Has Been His
2016 N227 Zeearm zonder boten
2016 N228 Panter
2016 N229 Sea of Space-Time
2016 N230 Grounded Bird
2016 N231 Uit elk Oog Verloren
2016 N232 A Forest Is Not just a Forest a Falcon Not Just a Falcon
2017 N233 Wind Turns into Water
2017 N234 Small Faces
2017 N235 Astronome
2017 N236 Sun beneath the Sea
2017 N237 Verzauberter Wanderer
2017 N238 Hertenschets van zonnebaan
2017 N239 IJsbloem en Krabnevel als bijen op land
2017 N240 Jamais sans Toi
2018 N241 Spoorloze
2018 N242 Mijn benen zijn een zwarte verrekijker
2018 N243 Finis-Terre